Najčitaniji auto portal u hrvatskoj - 300.000 čitatelja mjesečno

POWERED BY 1KLIK.HR

Škola mehanike – skraćivanje omjera mjenjača

Ne tako davno pisali smo o razlici između automatskog i ručnog mjenjača, prijenosnim omjerima i načinu na koji mjenjači rade. Sada idemo dalje …

Škola mehanike ide dalje

Za početak nove škole mehanike, ponovimo gradivo. Motor sagorijevanjem goriva razvija određenu snagu koja se preko kompleksnog sustava prijenosa, a koji uključuje spojku, mjenjač itd., prenosi na kotače. Međutim, što ako se u cijelu priču uključi i diferencijal, a  što je čest slučaj?

U tom slučaju priča izgleda ovako. Snaga motora se, kroz već spomenuti sustav prijenosa, isporučuje na diferencijal koji zatim prenosi snagu na kotače. Tu dolazimo do teme današnje lekcije. Kako izgleda, odnosno, kako se odnosi snaga na ulazu u diferencijal prema snazi koja izlazi iz njega?

Proizvođači pokušavaju smanjiti omjer u što je moguće većoj mjeri

Mnogi proizvođači automobila taj odnos pokušavaju u što je moguće većoj mjeri smanjiti, kako bi performanse, koje njihovi modeli razvijaju, bile što bolje. U videu koji donosimo u nastavku, naš već dobro poznati stručnjak, detaljno objašnjava odnos već spomenutih snaga.