Kontakt

Automobili.hr je portal namijenjen objavljivanju sadržaja iz svijeta automobila i automobilske industrije.

Ukoliko ste zainteresirani za oglašavanje na portalu kontaktirajte nas za više informacija.

KONTAKT INFORMACIJE portala Automobili.hr
E-MAIL: info@automobili.hr

IMPRESSUM

Glavni urednik: Ivan IGloo Gluhak

4KA Media Group d.o.o.
Bistranska 3, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (99) 3868 838, +385 (91) 5420 778

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 5360218, OIB: 88746562496
Osnivački kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR9424020061101009446