Što uzrokuje ono karakteristično fućkanje turbine, te je li to štetno za motor?

Ljudi su poprilično podijeljeni što se tiče ovog karakterističnog zvuka i dok ga neki smatraju djetinjastim, ostatak uživa u njemu i u nelinearnom razvitku snage. No, što uzrokuje to karakteristično fućkanje turbine te je li to štetno za motor i nju samu?

Motor koji inače nalazimo u Skylineu GT-R R33

Da bi sve bilo jasno moramo početi od samog načina na koji turbopunjači rade. Ispušni plinovi iz motora, umjesto da odmah odu u ispuh, odlaze u turbopunjač. Turbopunjač se sastoji od turbine i kompresora. Ispušni plinovi pokreću turbinu koja je smještena na istoj osovini kao i kompresor. Zadaća kompresora je stlačiti zrak koji uvlači u sebe, poslati ga u usisnu granu te konačno u motor. Više zraka automatski znači da motor može sagorjeti više goriva što zajedno rezultira sa većom snagom. Motori opremljeni turbopunjačima često imaju manju kompresiju od onih koji ne koriste prednabijanje, ali razvijaju izrazito veću snagu po litri obujma.

Mapa kompresora

Kompresori u turbopunjačima imaju određena polja u kojima su efikasniji i ona u kojima nisu. Ljubičasta linija („Surge line“) prikazuje performanse na određenoj brzini rotacije dok „otoci“ desno od ljubičaste linije prikazuju efikasnost kompresora. Ako se protok zraka smanji odlazimo sve niže u „surge“ liniji. Kad se to dogodi zrak se počne razdvajati na lopaticama kompresora što dozvoljava stlačenom zraku da se vrati kroz lopatice kompresora. Zbog toga tlak zraka u cijevi nakon turbine pada.. Taj proces je također poznat kao, doslovno prevedeno uzburkanje kompresora ili „compressor surge“.

Anti-lag je svakako štetniji za tubinu nego “surge”

Iz grafa možemo vidjeti da ako na višim okretajima naglo pustimo papučicu gasa protok pada iako se turbina i dalje vrti i pokušava stvoriti pritisak. „Surge“ će uzrokovati da turbina naglije uspori svoju vrtnju. Postoje mnoge teorije kako je to štetno za turbopunjač, što djelomično ima smisla jer se dogodi vibracija turbopunjača ako automobil nema “blow off” ventil. Kod uobičajenih svakodnevnih automobila s malim turbopunjačima koji rade na niskom tlaku to je apsolutno bezopasno. Većina ljudi smatra da taj zvuk stvara „wastegate“. „Wastegate“ nema nikakve veze s Westgate Shopping Cityem, njegova je uloga ograničiti tlak zraka koji ulazi u motor. Istina je da proizvodi „fućkanje“ , ali većinom je nečujan na serijskim automobilima i čuje se tek na automiblima sa velikim turbopunjačima, puno tlaka i vanjskim “waste gateom” za razliku od onog integriranog kod većine seijskih automobila. Ako želite doznati  još malo više pogledajte ova dva videa.

Nadam se da vam je ovo bilo barem relativno zanimljivo, a ako ne shvaćate više-manje ništa od onoga što sam gore napisao uvijek se možete držati općenito prihvaćenog objašnjenja našeg najdražeg orangutana: