Parking egoisti i bahati vozači – Hrvatska parkirališta 02

U cilju iskorjenjivanja ovakvih scena s hrvatskih parkirališta koje naš užasno nerviraju, odlučili smo posvetiti cijeli niz galerija slika koje ćemo povremeno objavljivati na portalu u suradnji s facebook stranicom “Idioti s hrvatskih parkirališta“. Netko će to možda i doživjeti kao javni stup srama, no jedini nam je cilj skrenuti pozornost na situacije koje se zaista ne bi smjele događati…

GALERIJA BROJ 02: