Mini

Pretraži i usporedi više od 101 modela Mini automobila s detaljnim tehničkim specifikacijama.

Mini Clubman 2. generacija

Cooper SD Clubman 2.0d

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Clubman 2.0d Automatic

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Clubman Automatic

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

One D Clubman 1.6d

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Clubman 1.6d

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Clubman 2.0d Automatic

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

S Cooper Clubman 1.6i Automatic

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Clubman

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012
 • Usporedi

Cooper Clubman 1.6i

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Clubman 1.6i Automatic

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

S Cooper Clubman 1.6i

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One Clubman 1.6i

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One Clubman 1.6i Automatic

 • KaroserijaKaravan
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Mini Convertible 2. generacija

Cooper SD Convertible 2.0d Automatic

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Convertible 1.6d Automatic

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Convertible 2.0d

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Convertible

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Convertible Automatic

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Convertible 1.6d

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Convertible 1.6i Automatic

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Convertible 1.6i

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Convertible 1.6i

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Convertible 1.6i Automatic

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One Convertible 1.6i Automatic

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One Convertible 1.6i

 • KaroserijaKabriolet
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Mini Countryman 1. generacija

Cooper SD Countryman 2.0d Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Countryman 2.0d All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Countryman 2.0d Automatic All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Countryman 1.6d All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Countryman 2.0d Automatic All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Countryman 2.0d

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Countryman 1.6d

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Countryman 2.0d Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Countryman Automatic All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

One D Countryman 1.6d

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Countryman 1.6i All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Countryman 1.6i Automatic All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Countryman All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper Countryman 1.6i Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Countryman 1.6i

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Countryman 1.6i Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One Countryman 1.6i

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One Countryman 1.6i Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Countryman 1.6i

 • KaroserijaSUV
 • Vrata5
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Mini Coupe 1. generacija

Cooper SD Coupe 2.0d

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Coupe 2.0d Automatic

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Coupe

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2012
 • Usporedi

John Cooper Works Coupe Automatic

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Coupe 1.6i

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Coupe 1.6i Automatic

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Coupe 1.6i Automatic

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Coupe 1.6i

 • KaroserijaCoupe
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Mini Hatch 2. generacija

Cooper SD 2.0d Automatic

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper D 2.0d Automatic

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD 2.0d

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Automatic

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper D 1.6d

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper 1.6i Automatic

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S 1.6i

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S 1.6i Automatic

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012
 • Usporedi

One 1.6i Minimalist

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One 1.6i

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One 1.6i Automatic

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

One D 1.6d

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper 1.6i

 • KaroserijaHatchback
 • Vrata3
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Mini Paceman 1. generacija

Cooper SD Paceman Automatic All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Paceman

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Paceman Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Paceman

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Paceman Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Paceman All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Paceman All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Paceman Automatic All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Paceman Automatic All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Paceman

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper D Paceman Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Paceman

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Paceman Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Paceman All4

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper Paceman

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper Paceman Automatic

 • KaroserijaSUV
 • Vrata3
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Mini Roadster 1. generacija

Cooper SD Roadser 2.0d Automatic

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Roadster 1.6i

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper S Roadster 1.6i Automatic

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

John Cooper Works Roadster

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2012
 • Usporedi

John Cooper Works Roadster Automatic

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2013 - do danas
 • Usporedi

Cooper SD Roadser 2.0d

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Roadster 1.6i

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi

Cooper Roadster 1.6i Automatic

 • KaroserijaRoadster
 • Vrata2
 • Godina2012 - do danas
 • Usporedi